Održana konferencija o energetskoj efikasnosti BEES 2015

Foto: mas.bg.ac.rs

U Sava Centru u Beogradu 15. decembra 2015. godine održana je treća celodnevna Biznis konferencija BEES 2015 „Razvoj tržišta energetske efikasnosti kroz nove modele finansiranja“.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac izjavio je ovom prilikom da će u 2016. godini iz budžeta biti izdvojeno 160 miliona dinara za povecanje energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, dok je u 2015. godini za istu namenu iz budžeta bilo izdvojeno 100 miliona dinara. Dodao je i da će Srbija do 2020. godine morati da poveća učešće obnovljivih izvora energije na 27 odsto, kao i da do 2018. godine mora da smanji potrošnju finalne energije za 9 odsto. Gospodin Banjac je naveo i da će se sledeće godine raditi na izmeni Zakona o efikasnom korišćenju energije i Zakona o energetici, a dodao je i da je nedavno usvojena Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.

Predsednik Parlamentarnog foruma za energetsku politiku gospođa Aleksandra Tomić istakla je da je veoma značajno povećanje sredstava za povećanje energetske efikasnosti, a podsetila je i da je 2013. godine bilo predviđeno samo pola miliona dinara za ovakve projekte.

Generalni sekretar Privredne komore zelene Srbije gospodin Dušan Vasiljević naveo je da Srbija ima 2 do 3 puta veću potrošnju u proizvodnji po jedinici BDP-a u odnosu na razvijene zemlje, a istakao je i značaj cirkularne ekonomije i energetske efikasnosti.

U okviru konferencije razgovaralo se i ESCO projektima, javno-privatnom partnerstvu, uštedi energije, obnovljivim izvorima energije, pametnim brojilima, kogeneraciji, upravljanju otpadom, cirkularnoj ekonomiji.

Organizator konferencije je „Mass Media International“.

Sandra Jovićević