Održana konferencija o biomasi u AP Vojvodini

Srbija | Biomasa

biomasa skupstinavojvodine gov rs

U utorak 15. marta 2016. godine u Skupštini AP Vojvodine održana je Međunarodna konferencija „Biomasa – Kako je najbolje iskoristiti?“.

Potpredsednik Skupštine Vojvodine gospodin Milivoj Vrebalov izjavio je da se u 19. veku čak 94 odsto energije u svetu dobijalo od obnovljivih izvora energije, a od tada ovaj nivo konstantno opada. Istakao je da je potrebno povezati tradiciju i nove tehnologije, ali i iskoristiti primere dobre prakse iz inostranstva kako bi se povećala iskorišćenost obnovljivih izvora energije. Dodao je da bi Srbija proizvodnjom energije iz biomase mogla uštedeti oko 60 miliona evra godišnje, a da se u Republici Srbiji koristi samo oko 7 odsto biomase.

Gospodin Vrebalov je ukazao na to da se biomasa u Vojvodini intenzivno koristi od 1981. godine, a da postoji oko 40 odsto ustanova koje kao osnovno gorivo koriste agropelet ili sirovu biomasu za grejanje. Istakao je i da je počela izgradnja javnih skladišta za biomasu, kao i da je Pokrajinska vlada 2012. godine doprinela da TE-TO u Sremskoj Mitrovici pređe sa gasa na biomasu čime je došlo do uštede od oko 250 hiljada evra godišnje.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković izjavio je da je potrebno veće iskorišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti. Kako je istakao, novim Zakonom o energetici je po prvi put predviđena mogućnost utiskivanja biogasa u transportni ili distributivni sistem prirodnog gasa, a prednost biomase je njena samoodrživost. Naveo je da je Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine u periodu od 2007. do 2015. godine finansirao izradu deset studija o biomasi, potencijalima i mogućnostima njenog koršćenja, a koje su izradile značajne visokoškolske ustanove. Takođe, putem raspisanih konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za korišćenje biomase podržano je 57 projekata sa preko 376 miliona dinara, a 2016. godine raspisana su i dva konkursa za iskorišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama i za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Predsednik Komiteta 3, radnog tela Skupštine evropskih regiona (AER) gospođa Sonja Stin istakla je da je Skupština evropskih regiona najveća mreža evropskih regiona sa preko 200 članica, od kojih je AP Vojvodina jedna od najaktivnijih. Dodala je da Evropa nastoji da održi energetsko jedinstvo i stabilnost za šta joj je neophodna veća energetska efikasnost, a u čemu veliku ulogu imaju regioni.

Na konferenciji je istaknuto da je biomasa jedan od najvažnijih resursa za AP Vojvodinu ali i za Srbiju, ali da je njena primena na veoma niskom nivou. Rečeno je da je na lokalnom nivou potrebna veća angažovanost za primenu obnovljivih izvora energije, kao i da je potrebno raditi na promociji obnovljivih izvora energije i ubrzati saradnju sa drugim zemljama kada je reč o ovoj oblasti.

Konferenciju „Biomasa – Kako je najbolje iskoristiti?“ organizovali su Skupština AP Vojvodine i Skupština evropskih regiona.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: skupstinavojvodine.gov.rs