Održana konferencija o biogasu

Srbija | Biomasa

biogas

U utorak 1. decembra 2015. godine u Beogradu održana je konferencija „Trendovi i izazovi na tržištu biogasa u Srbiji“.

Izvršni direktor kompanije „General Electric“ za jugoistočnu Evropu gospodin Gaetano Masara izjavio je da su dostupnost i mogućnost prirodnih energetskih resursa i najnaprednije tehnologije važni faktori ekonomskog rasta i razvoja jedne zemlje, njene ekonomije i celokupnog društva. Kako je istakao, potrebno je identifikovati waste-to-energy potencijal u Srbiji i potrebu za energijom, a zatim i moguću rutu ka uspešnom razvoju projekata generisanja energije iz biogasa.

Predstavnik Srpske asocijacije biogasa gospodin Danko Vuković dodao je da je za realizaciju projekta postrojenja na biomasu potrebno između 2 i 3 godine. Naveo je i da kapaciteti Srbije kada je reč o biomasi iznose između 30 i 50 MW, a da bi sve preko toga moglo dovesti do zagušenja na tržištu.

Na konferenciji je istaknuto i da biomasa u energetskom bilansu Srbije učestvuje sa oko 1 odsto, predstavljene su studije slučaja o ispunjavanju uslova za dobijanje finansijske podrške za projekte ove prirode, kao i o razvoju projekata biogasa po ESCO modelu.

Podsetimo, cilj konferencije bio je da udruži sve relevantne igrače kako bi se razgovaralo o najboljem pristupu ka efikasnom korišćenju energije i iskorišćenju dostupnih podsticajnih mera, a kako bi se podstakla realizacija neophodnih projekata generisanja energije iz biogasa. Organizatori su General Electric i REECO.

Sandra Jovićević

foto: novosti.rs