Održana konferencija „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”

U prostorijama Privredne komore Srbije 9. februara 2017. godine održana je konferencija „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”.

Kako je saopšteno, u okviru konferencije predstavljena je izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologija za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka koja se odnosi na metodologije za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi. Takođe, predstavljena je i publikacija „Poljoprivreda i životna sredina u Republici Srbiji – indikatorski prikaz”.

Učesnici konferencije su upoznati sa izmenama metodologije za proračun emisija u vazduh sa farmi živine i svinja, kao i sa publikacijom koju je objavila Agencija za zaštitu životne sredine, a u kojoj je prikazano 19 indikatora kojima se po prvi put kvantifikuje uticaj poljoprivrede na životnu sredinu prema metodologiji EEA.

Prezentaciju možete pogledati na sledećem linku.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević