Održana konferencija „Energetska efikasnost u javnom sektoru“

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić otvorio je uvodnu konferenciju „Energetska efikasnost u javnom sektoru“ i rekao da je njen cilj stvaranje komunikacionih kanala između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i opština i gradova na teritoriji Vojvodine u ovoj oblasti, kao i izrada mape energetske efikasnosti objekata javne namene te najavio mogućnost formiranja budzetskog energetskog fonda na nivou Pokrajine.

Kako je naveo, postizanjem ušteda na energentima kroz povećanje energetske efikasnosti i formiranjem jednog energetskog fonda koji je planiran u budućnosti, sigurno ćemo rasteretiti lokalne budžete i sredstva će lokalnim samoupravama ostati za neke druge namene u oblasti obrazovanja, infrastrukture, sporta. On je naveo da veliki broj lokalnih samouprava danas nema precizne podatke o potrošnji energenata i najavio sistematsku aktivnost na izradi baze podataka o stanju objekata javne namene kad je reč o energetskoj efikasnosti. Prema Grbićevim rečima, stvaranjem tih komunikacionih kanala ostvariće se takođe mogućnost za apliciranje za sredstva EBRD, IFC, pojedinih ambasada, EU fondova, gde postoje određeni grantovi za mere usmerene na poboljšanje energetske efikasnosti.

Predsednik opštine Vrbas Milan Glušac rekao da se već više godina u ovoj opštini sprovodi čitav niz mera koje se tiču energetske efikasnosti i da se uspeh vidi. Vlada Švajcarske je opštinu prepoznala kao dobrog partnera i dala 1,6 miliona franaka za optimizaciju javnih objekata – za četiri škole i četiri predškolske ustanove. Glušac je naveo da je opština na svim objektima javnih ustanova uspela da sa minimalnim sredstvima napravi veliku energetsku efikasnost, pa i na samoj zgradi opštine, gde automatizacijom kotlova uspevaju da uštede više od milion dinara na godišnjem nivou.

izvor: vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević