Održana konferencija „Balkans Mining Roadshow“

Srbija

Rudarstvo na području Srbije ima veoma dugu tradiciju, a Srbija je zbog svog mineralnog potencijala oduvek bila privlačno područje za ulaganje u rudarstvo i geološka istraživanja. Pogodan ambijent za dolazak stranih ulagača svakako smo stvorili i donošenjem modernog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima krajem 2015. godine, kazao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, na konferenciji trgovinske misije britanske ambasade pod nazivom „Balkans Mining Roadshow“, koja je održana u hotelu Crowne Plaza.

Ministar Antić se zahvalio britanskom ambasadoru u Beogradu, Denisu Kifu na podršci u organizaciji konferencije, kojoj su prisustvovali predstavnici 20 britanskih rudarskih kompanija. S obzirom na to da su prošle dve godine od donošenja novog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, sa zadovoljstvom možemo reći da je Zakon opravdao sva očekivanja. U prilog tome govori „Izveštaj Svetske banke – analiza sektora rudarstva u Srbiji 2017. godine“ u kojem je taj akt visoko ocenjen, kao i činjenica da su zakonom zadovoljeni interesi kako države, tako i rudarskih kompanija, i to zahvaljujući tome što smo ga zajednički pisali, naglasio je ministar Antić i dodao da je stvoreno pogodno tlo za dolazak uspešnih stranih kompanija, uključujući i britanske.

On je kazao da je Srbija već sada u fazi da oseti benefite implementacije Zakona, budući da trenutno postoji 130 istražnih i 220 eksploatacionih polja, sa oko 60 miliona evra investicija u istraživanjima u 2017.godini. Jedan od glavnih pokazatelja porasta ulaganja u sektor rudarstva su dva projekta geoloških istraživanja koja sprovode vodeće svetske kompanije u ovoj oblasti, a to su RIO TINTO – projekat istraživanja litijuma „Jadar“ i NEVSUN – projekat istraživanja bakra i zlata „Čukaru Peki“. Prema podacima kompanije Rio Tinto, do sada je u projekat „Jadar“ uloženo oko 90 miliona dolara. Otvaranjem rudnika Jadar, stvorio bi se potencijal za snabdevanje 10 odsto globalne tražnje za litijumom – što bi pozicioniralo Srbiju kao jednog od vodećih snabdevača važnih minerala u svetu, izjavio je Antić.

On je istakao da izazova ima puno ali da Ministarstvo rudarstva i energetike ulaže sve svoje resurse kako bi se povećao priliv ino investicija, koji će pozitivno uticati na podizanje BDP-ali i razvoja lokalnih samouprava. Smatramo da Sektor rudarstva ima jednu od vodećih uloga u razvoju srpske privrede, zaključio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević