Održana javna rasprava o Nacrtu PP posebne namene NP „Skadarsko jezero“

 

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Na inicijativu barske Skupštine, koju je podržalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u sali SO juče je održana javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namene NP „Skadarsko jezero“.

Basen Skadarskog jezera i njegovo zaleđe čine gotovo pola teritorije opštine Bar koja pruža neslućene mogućnosti za razvoj prvenstveno, poljoprivrede, ribarstva i turizma.

– Plan predviđa zaštitu biodiverziteta i zaštitne zone Nacionalnog parka, koje obuhvataju i kulturno-istorijsko i graditeljsko nasljeđe. Planom smo predvideli i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, uspostavljanje institucionalnih kapaciteta, bolju saradnju sa lokalnim stanovništvom i susednom Albanijom. Planirani su i marketing i brendiranje ukupnog područja za razvoj turizma i Turističke organizacije Skadarskog jezera, kazala je Ksenija Vukmanović, planer u Centru za urbanizam i arhitekturu u Podgorici.

Ona je naglasila da Plan obuhvata više prostornih celina.

Mićo Orlandić, predsednik barske Skupštine, pohvalio je ogroman trud obrađivača i Ministarstva održivog razvoja i turizma i istakao da je osnovni preduslov za valorizaciju ovog bogatog područja, razvoj infrastrukture.

– Poslednjih sedam-osam decenija imamo masovno iseljavanje sa ovog prostora. Zato moramo pokušati da život ovde organizujemo na drugačiji način i brinemo o ovom prostoru kao što su to činili naši preci. Kako razvijati ribarska naselja bez vode, struje i puteva, a da ne govorim o tome kako u zoni Nacionalnog parka regulisati otpadne vode. Nismo zadovoljni nekim malim lokacijama predviđenim za razvoj turizma i tretiranjem samo pojedinih, poput plaže u Murićima, a znamo da na ovom lokalitetu imamo još mnogo sličnih plaža. Zaboravili smo i Šestane, kazao je Orlandić.

On je kazao da je neophodno i produbljivanje korita reke Bojane, što bi doprinelo smanjivanju nivoa jezera, a dobili bi 29.000 hektara plodne zemlje.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namene NP „Skadarsko jezero“ traje do 12. avgusta, do kada građani mogu podnositi svoje predloge i sugestije, a usvajanje Plana očekuje se u oktobru.

Milisav Pajević