U Narodnoj skupštini održana javna rasprava o kvalitetu vazduha

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava o kvalitetu vazduha u Srbiji pokazuje da smo na putu društvenog konsenzusa o životnoj sredini, ali zdrav život i životno okruženje nisu mogući ukoliko svako od nas svojim ličnim odnosom i promenom navika ne učestvuje u tom značajnom procesu, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan juče, 10. februara, na javnom slušanju Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine.

Ministar je ukazao na brojne uzroke zagađenja vazduha i narušavanja kvaliteta životne sredine, ocenjujući da je javni diskurs o kvalitetu vazduha pokazao dovoljno naraslu kritičku svest javnosti da bi zaštita životne sredine dobila visoki društveni značaj koji joj pripada. Goran Trivan je ukratko upoznao prisutne sa merama Ministarstva za poboljšanje kvaliteta vazduha koje su u toku, kao i sa dugoročnim merama koje će biti realizovane u narednom periodu. Pored zakonodavnog okvira, od velikog značaja je precizno utvrđivanje kvaliteta vazduha, zbog čega će Ministarstvo u ovoj godini izdvojiti još 25 miliona dinara za nabavku mernih stanica, pored već izdvojenih sredstava koja su upotrebljena za nabavku mernih stanica u Novom Pazaru i Vršcu, istakao je ministar. Protekle godine Ministarstvo je podržalo projekte lokalnih samouprava na osnovu kojih je pošumljeno 280 hektara, a ove godine će dodeliti još 41 milion dinara, čime će se obezbediti nove površine pod šumom u Srbiji. U pripremi je propis na osnovu kojeg će biti omogućena dodela subvencija za kupovinu električnih i hibridnih vozila što je paradigma volje države da investira u saobraćaj, rekao je Trivan i najavio da će Ministarstvo, imajući u vidu predloge i inicijative zainteresovanih građana i asocijacija, razmotriti mogućnosti za uvođenje olakšica onima koji bi se opredelili za vozila na gas.

Kako je naglasio ministar Trivan, potrebno je ugraditi zaštite životne sredine u sve sektorske politike, i ekološke principe primenjivati i kroz redukciju saobraćaja, zatvaranja individualnih ložišta i priključivanje domaćinstava na sistem daljinskog grejanja, kontrolu i ograničenje industrijske emisije, urbanizam, i druge mere, a zbog složenosti ovih pitanja, njihovo rešavanje kroz rad komisije Vlade Republike Srbije je pravi put, jer Ministarstvo zaštite životne sredine u ovom procesu ne može biti samo.

Maja Gojković, predsednica Odbora za zaštitu životne sredine NS RS i predsednica Narodne skupštine, rekla je da je javno slušanje Odbora koje je inicirala neformalna Zelena poslanička grupa, okupilo predstavnike relevantnih institucija za životnu sredinu, kako bi zajedno potražili odgovore na pitanja od interesa za sve građane Srbije. Kako je istakla, država ulaže u životnu sredinu, i navela primer EPS-a koji je uložio više od 475,6 miliona evra u ove projekte, ali je Odbor spreman i da radi na daljem poboljšanju zakonodavnog okvira, gde je u izgledu usvajanje više značajnih zakonskih propisa.

Energetski sektor jedan je od najznačajnijih za stanje životne sredine i kvalitet vazduha, zbog čega energetske kompanije ulažu velika sredstva u ovu oblast, rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u svom obraćanju. Antić je naglasio da emisije polutanata iz termoelektrana nisu učestvovale u poslednjem talasu pogoršanja kvaliteta vazduha, ali da u ovom sektoru, pored poboljšanja koja su evidentna, mora da se radi na postrojenjima za odsumporavanje, što je projekat koji zahteva velika sredstva i dugo vreme realizacije od 35 meseci. On je, između ostalog, naveo da su u toku projekti na modernizaciji postojećih kapaciteta vredni 475 miliona evra, da se nastavlja sa merenjem energetskog miksa, i radi ozbiljno na gasifikacije Sbije, na šta je do sada uloženo više od 500 miliona evra.

Grad Beograd je u odgovoru na pogoršanje kvaliteta vazduha utvrdio plan za smanjenje zagađenja koji obuhvata 43 mere koje će biti sprovedene u narednih pet godina, rekao je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Među brojnim merama, on je najavio početak izgradnje metroa za kraj ove godine, uvođenje rečnog prevoza, stimulisanje vozača električnih i hibridnih vozila uvođenjem još 17 elektropunjača i besplatnim parkiranjem u garažama, podsticaj „zelenoj“ gradnji, itd.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio naglasio je značaj učešća građana u realizaciji politika na zaštiti životne sredine, i uspostavljanja dijaloga koji će doprineti jačanju svesti o značaju zdrave životne sredine.

Stručni osvrt na problem zagađenja vazduha izneli su eminentni stručnjaci, Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine, Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Popunjena sala i brojna pitanja prisutnih ukazali su na veliki značaj i visoku zainteresovanost javnosti za ovu temu, a nakon svih izlaganja i diskusije, nametnulo se opšte uverenje da je za kvalitet vazduha presudno da mere koje budu preduzimane pokažu očekivane rezultate, kako bi omogućili narednim pokoljenjima da udišu čist vazduh.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine