Održana javna rasprava o izgradnji kasete C u Velikim Crljenima

Srbija

tent.rs deponija kaseta c

U utorak 25. avgusta 2015. godine u Lazarevcu održana je Javna rasprava o izgradnji nove kasete C deponije pepela i šljake TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima.

Direktor TE „Kolubara“ gospodin Radoslav Milanović izjavio je da je za dalje funkcionisanje TE „Kolubara“ neophodno formiranje nove kasete C, jer kaseta koja je sada aktivna može da se koristi najduže još dve godine. On je dodao da je radi izgradnje nove kasete predviđena eksproprijacija 35 hektara nove površine, kao i realizacija posla u dve faze jer je neophodno postojanje dve kasete radi naizmeničnog režima rada.

U okviru javne rasprave prezentovan je glavni projekat izgradnje nove kasete koji su izradili stručnjaci Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“. Istaknuto je da će biti primenjene nove mere koje podrazumevaju kvašenje tzv. suvih plaža i zaštitu podzemnih voda gumenom folijom koja je veoma efikasna.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs