Održana javna rasprava o aerozagađenju u Valjevu

Foto: https://pixabay.com

Da je Valjevo među gradovima sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji, potvrđuju i podaci Agencije za zaštitu životne sredine, iz decembra,kada je svakodnevno zabeleženo prekoračenje dozvoljenih vrednosti , po zdravlje najopasnijih, suspendovanih čestica PM 10.

To je istaknuto i na javnoj raspravi u Valjevu, na kojoj se govorilo i o mogućim rešenjima.

O problemu aerozagađenja vazduha u Valjevu, koje izaziva sve veću pažnju šire javnosti i angažovanje nadležnih institucija, po prvi put se govorilo i na javnoj raspravi.

Već u narednoj godini, kako se čulo, mogu se očekivati i konkretne mere. Rešenja su poznata.

– Iako Valjevo nije gasificirano insistirali smo na tome da se može i siigurno se tehnički može izvesti da se cisternama na neki način doveze gas da bi se osetno smanjilo zagađenje vazduha, odnosno emisije. Ono što je u nadležnosti grada odnosno da kažemo državne uprave. Na taj način bi se povećao broj kvadrata koji su priključeni na daljinsko grejanje. Samim tim se smanjila u centru grada ložišta, kaže Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Širenjem toplovoda ugašeno je oko 80 većih kotlarnica u prethodnih desetak godina. Trenutno je daljinskim sistemom grejanja Valjevske toplane pokriveno oko 26 odsto užeg gradskog područja. U smanjenju broja individualnih kotlarnica, kao najvećeg uzročnika zagađenja, problem predstavlja ekonomska računica i previsoka cena priključaka.

– Postoje jeftiniji načini da se to uradi za tri ili dve ili dve i po hiljade evra. Deset do dvanaest hiljada eura po jednom objektu nije interes ni grada ni toplane. Činjenica je da je realnije to izvesti prelaskom na neke druge sisteme grejanja, na efikasnije kotlove na manje štetne energente, objašnjava Zoran Stepanović, direktor JKP „Toplana“ Valjevo.

– Ono što su naše mere jesu pre svega priključenje zgrada javnih ustanova na sistem daljinskog grejanja. Da se uloži novac u popravku fasada kuća, zatim da se kupe neki filteri za te javne ustanove i možda da se izmeni režim saobraćaja, to je sve sada u razmatranju, kaže gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović.

Već u januaru naredne godine, kako je najavljeno, lokalna samouprava će u saradnji sa stručnjacima resornog ministratva i Agencije za zaštitu životne sredine, definisati mere, projekte i plan ublažavanja aerozagađenja u Valjevu.

Izvor: RTS

Milisav Pajević