Održana javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci

U četvrtak, 20. aprila 2017. godine u zgradi opštine Sremski Karlovci održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci, organizovana od strane nosioca izrade ovog Prostornog plana, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Obrađivač ovog Prostornog plana je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ iz Novog Sada.

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci na životnu sredinu, održava se u trajanju od 30 dana, od 7. aprila 2017. do 6. maja 2017. godine. Nacrt Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci na životnu sredinu izloženi su u Zgradi opštine Sremski Karlovci – Magistrat, Gradskoj upravi za građevinske poslove Grada Novog Sada, kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

U toku prezentacije, istaknuto je da razlozi za donošenje ovog Prostornog plana proističu iz potrebe realizacije strateških prioriteta u oblasti zaštite, uređenja i unapređenja prirodnih i kulturnih dobara. Područje Sremskih Karlovaca je prepoznato kao jedna od karakterističnih tačaka regionalnog identiteta, ali i kao primarni turistički prostor, odnosno prostorna celina integrisane ponude.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici opštine Sremski Karlovci, Pokreta gorana Vojvodine i drugih institucija. U diskusiji koja je usledila, posebno je istaknut značaj izrade ovog važnog planskog dokumenta sa ciljem da se obezbedi integralna zaštita kulturnih i prirodnih vrednosti, definiše način korišćenja i omogući održivi razvoj ovog područja.

Nakon prezentacije upućen je poziv zainteresovanim licima da dostave primedbe na Nacrt Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci, do kraja trajanja javnog uvida, u pisanoj formi, organima zaduženim za poslove urbanizma u jedinicama lokalnih samouprava i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević