Održana javna diskusija o uključivanju građana i organizacija u proces evropskih integracija

diskudija eko minpolj

U sredu 23. marta 2016. godine u Beogradu održana je javna diskusija o pozitivnim primerima iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva i uključivanju građana i organizacija u proces evropskih integracija.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović izjavila je da jedini pristup koji garantuje najviši stepen uspešnosti primene politike jedne države, samim tim i politika zaštite životne sredine, jeste pristup koji omogućava učešće svih zainteresovanih strana, javnost u radu i najviše demokratske principe donošenja odluka. Ona je istakla da institucionalni grantovi nevladinim organizacijama, koje finansira Švedska razvojna agencija (SIDA) i sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu, imaju za cilj da pomognu u razvoju kapaciteta za pripremu, zagovaranje, primenu, nadzor i razmenu znanja i politika u oblasti zaštite životne sredine. Navela je i da veći stepen uključenosti građana i njihovih predstavnika u proces donošenja odluka predstavlja jedan od prioriteta vlade.

Na skupu je istaknuto i da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine proteklih godina raspisivalo poziv za finansiranje organizacija civilnog društva čija je prosečna vrednost bila oko 20 miliona dinara godišnje. Kroz pomenuti poziv finansirani su projekti upravljanja otpadom, zaštite voda, zaštite zemljišta, podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine, a koji su u različitoj meri poboljšali stanje životne sredine u Srbiji.

Javnu diskusiju organizovali su Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Sandra Jovićević

foto: eko.mipolj.gov.rs