Održana EIONET radionica biodiverziteta

Vesti | Svet
Foto: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Na nedavno održanoj EIONET radionici biodiverzitetaKopenhagenu razmatrani su postojeći statusi informacionih sistema biodiverziteta u zemljama članicama i pridruženim članicama Evropske agencije za životnu sredinu (EEA).

Posebno su razmatrane mogućnosti za izveštavanje u okviru projekta „Zeleni i plavi koridori biodiverziteta„.

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije predstavila je razvoj baze podataka biodiverziteta za potrebe izrade indikatora na nacionalnom nivou, kako za potrebe izveštavanja na nacionalnom nivou, tako i za potrebe izveštavanja prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA) i pripreme 6. nacionaknog izveštaja Konvencije o biološkom diverzitetu.

Milisav Pajević