Završena druga sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene

Srbija | Održivi razvoj

srbija.gov.rs

U utorak 30. juna 2015. godine u Beogradu održana je druga sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković na ovoj sednici predstavila je Nacrt prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedninjenih nacija za klimatske promene. Nacrt izveštaja sadrži informacije o emisijama gasova sa efektom staklene bašte za period od 2010. do 2013. godine,kao i projekcije emisije gasova staklene bašte do 2020. godine. Na sednici je predstavljena i radna verzija Druge nacionalne komunikacije koja se odnosi na promene klime, kao i adaptacije za sektore voda, poljoprivrede i šumarstva. Osim toga, ova komunikacija trebalo bi da sadrži i inventare za 2000. godinu, procene emisija za 2014. godinu, kao i projekcije emisija do 2030. godine.

Ovom prilikom gospođa Bogosavljević Bošković je istakla da su u odnosu na 1990. godinu emisije gasova staklene bašte smanjene, ali da je u odnosu na 2013. godinu prisutan blagi porast ovih emisija. Prema njenim rečima, do kraja ove godine trebalo bi da bude dostavljen Nacrt prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija za klimatske promene, a do kraja 2016. godine i Druga nacionalna komunikacija.

Kako je istakla, do kraja 2015. godine će se uz pomoć Nacionalnog adaptacionog plana napraviti prioriteti za sektore voda, šumarstva i poljoprivrede, a u okviru druge sednice Nacionalnog saveta za klimatske promene definisan je i cilj smanjenja emisije gasova staklene bašte za 2030. godinu.

U okviru druge sednice Nacionalnog saveta za klimatske promene prezentovani su i planovi za zakon o sistemu monitoringa kojim će biti uvedena obaveza monitoringa, izveštavanja i verifikacije podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih i energetskih postrojenja.

Sandra Jovićević

foto: srbija.gov.rs