Održana druga Sasvim prirodna subota

U subotu 23. septembra 2017. godine u Futoškom parku u Novom Sadu održana je druga Sasvim prirodna subota.

Uz igru Zeleni bingo učesnici su upoznali živi svet Futoškog parka, a od sakupljenih biljaka u parku je napravljen i veliki Goroljub.

Sasvim prirodna subota predstavlja niz ekoloških radionica za decu od 6 do 10 godina u okviru kojih najmlađi uče o ekologiji, zaštiti životne sredine i svetu koji ih okružuje.

Organizator radionica je Pokret gorana Novog Sada.

izvor: pokretgorana.org.rs

Sandra Jovićević