Održana akcija „102 kao 1“

Vesti

Akcija „102 kao 1“ održana je juče u 18 gradova i opština sliva Zapadne Morave.

Akcija „102 kao 1“, osmišljena je od strane Odeljenja za poslove civilne zaštite, Gradske uprave grada Кraljeva i sprovodi se od 2017. godine.

Akcija „102 kao 1“ za cilj ima aktiviranje stanovništva-volontera, institucija, udruženja i svih ljudi dobre volje da, tokom jednog dana, zajednički rade na unapređenju stanja životne sredine i smanjenja rizika od katastrofa.

Aktivnosti podrazumevaju: čišćenje priobalja reka, čišćenje korita pritoka, sadnju drveća i druge aktivnosti u kojima učestvuju volonteri.

Nakon katastrofalnim Majskih poplava 2014. godine, gradovi i opštine na slivovima Zapadne Morave i Кolubare su prvi koji su shvatili neophodnost udruživanja shodno rizicima od katastrofa i to su sproveli u delo.

Petogodišnjica katastrofalnih Majskih poplava iz 2014. godine bila je prilika da se dobar kolektivni duh, sloga i međusobna podrška svih ponovo ispolje kroz zajedničku volontersku akciju u cilju smanjenja rizika od katastrofa.

Za svrhu aktiviranja volontera koristio se digitalni alat VOLONTER dostupan preko www.volonter.org.rs koji omogućava masovno prijavljivanje volontera u male lokalne timove.

Učesnici akcije su bili svi, počev od učenika osnovnih i srednjih škola, do članova udruženja građana, javnih preduzeća i ustanova.

Milisav Pajević