Održana 8. Međunarodna konferencija „Biomonitoring atmosferskog zagađenja“

 

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Na 8. Međunarodnoj konferenciji „Biomonitoring atmosferskog zagađenja“ (BIOMAP 8) održanom u Institutu za nuklearna istraživanja u Dubni, Ruska Federacija učestvovalo je preko 50 predstavnika iz 30. zemalja, koji se bave biomonitoringom aerozagađenja.

Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije predstavila je razvoj Oracle relacione baze podataka koja obuhvata četiri vrste podataka (klimatski podaci, depozicija zagađenja, zdravstveno stanje šuma i kvalitet zemljišta) kojima se mogu pratiti efekti zagađenja na vegetaciju i zemljište.

Tokom konferencije razmatrane su i mogućnosti produbljivanja saradnje sa Institutom za nuklearna istraživanja Dubna, kako za potrebe analiza uzoraka, tako i za razvoj baza podataka. Knjigu apstrakata možete videti ovde.

Milisav Pajević