Održan treći operativni sastanak projekta FORRET

Srbija

U Novom Sadu je održan treći operativni i drugi sastanak strateške koordinacije prekograničnog Projekta FORRET („Projekat prekogranične šumske retenzije za integralno upravljanje rizicima od poplava, okolinom i šumama“) između Hrvatske i Srbije. Razgovori JVP „Vode Vojvodine“, Hrvatskih voda, JP „Vojvodinašume“, WWF Adria i pridruženog člana projekta Hrvatskih šuma trajali su dva dana, a najbitnija tema bila je završetak pripremnih aktivnosti i pokretanje postupaka javne nabavke. Nabavku će svaki partner pokrenuti za aktivnosti iz svoje nadležnost, u skladu sa pravilima programa i nacionalnim propisima.

Partneri su u dogovorima i oko pripreme za održavanje konferencije o obeležavanju početka sprovođenja projekta.

Glavni cilj FORRET-a je smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa, mere smanjenja rizika od poplava i unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava. Završetkom aktivnosti osiguraće se i kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti. Projektom su, između ostalog, planirani uspostavljanje zajedničke baze podataka za vode, šume i prirodu, zajednički monitoring uz postavljanje dve nove vodomerne stanice, izrada zajedničkog hidrološko-hidrauličkog modela, dve nacionalne studije upravljanja šumskim resursima i zajedničke studije biodiverziteta koja će obuhvatiti nacionalne specifičnosti obe države, kao i brojne druge aktivnosti.

Ukupna vrednost projekta je 1.626.842,24 evra, a finansijeri su Program prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija 2014. – 2020, sa 85 procenata, i projektni partneri sa 15 procenata. Planirano je da projekat bude gotov u naredne dve i po godine.

izvor: vodevojvodine.com

Sandra Jovićević