Održan Starwood festival u Beogradu

Od 29. aprila do 1. maja 2017. godine u Zvezdarskoj šumi u Beogradu održan je Starwood festival.

Ovaj festival osmišljen je sa ciljem da promoviše kulturu, sport i ekologiju. U okviru ekološkog dela programa održane su ekološke radionice, čišćenje šume, a postavljena su i reciklažna zvona za plastiku i limenke, kao i veći broj đubrijera i pepeljara.

Festival organizuje Šumsko udruženje širokih ambicija.

izvor: sumskoudruzenje.org.rs

Sandra Jovićević