Održan skup o upravljanju otpadom u tekstilnoj i industriji kože i obuće

Srbija | Održivi razvoj

skup o otpadu eko.minpolj.gov.rs

U četvrtak 12. februara 2015. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Valjevo održan je stručni skup o Zakonu o upravljanju otpadom u tekstilnoj i industriji kože i obuće.

Navedeno je da je osnovni cilj ovog skupa da se dođe do odgovora na pitanja koja se odnose na zbrinjavanje ovakvog otpada, način njegove klasifikacije, kao i izradu dokumentacije i obaveze proizvođača otpada.

Na ovom stručnom skupu učestvovali su predstavnici Sektora za carinske postupke i carinske procedure, privrednih društava, lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća itd. Skup je organizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs