Održan skup o upravljanju otpadom u Skupštini Srbije

Srbija

odbor za životnu sredinu eko.minpolj.gov.rs

U petak 7. novembra 2014. godine Odbor za zaštitu životne sredinu održao je skup „Upravljanje komunalnim otpadom u Republici Srbiji“ u Skupštini Srbije na kome je učestvovala i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović.

Ona je ovom prilikom istakla da je neophodno da Republika Srbija dostigne standard Evropske unije u svim oblastima, a pre svega u oblasti zaštite životne sredine. Takođe je naglasila da bi do kraja meseca trebalo da bude odlučeno da li će biti ponovo pokrenut Fond za zaštitu životne sredine.

Gospođa Stana Božović izjavila je da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo Komisiju za kontrolu problematičnih projekata koja je ocenila da ih u Srbiji ima oko 2000, kao i da je na njih potrošeno oko 100 miliona evra.

Što se tiče upravljanja otpadom, gospođa Božović je istakla da je potrebno uložiti oko 2,8 milijardi evra u oblast zaštite životne sredine kako bi ovaj sektor bio usklađen sa evropskim. Ona je dodala da lokalne samouprave nemaju podatke o količini generisanog komunalnog otpada, a ne preduzimaju ni dovoljno aktivnosti kada je reč o primarnoj selekciji otpada. Prema njenim rečima, na divlje deponije odlaže se oko 40 odsto komunalnog otpada, zbog čega su lokalne samouprave obavezne da izrade lokalne i regionalne planove upravljanja otpadom. Osim toga, potrebna je i izgradnja regionalnih deponija, transfer stanica, postrojenja za separaciju recikliranog otpada i postrojenja za kompostiranje. Ona je podsetila da je do sada izgrađeno sedam regionalnih deponija, dok se organizovano prikuplja oko 70 odsto komunalnog otpada.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine gospodin Filip Radović izjavio je da javna komunalna preduzeća ne dostavljaju podatke o količini i sastavu komunalnog otpada. Prema njegovim rečima, od 168 ovakvih preduzeća oko 100 dostavlja podatke, ali se često ne pridržavaju pravilnika i metodologije. On je naglasio da je pokrenut projekat monitoring tokova otpada koji bi trebalo da omogući relevantne podatke iz ove oblasti, a uskoro se očekuje i realizacija projekta podizanja kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju otpadom.

Predsednik skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine gospodin Branislav Blažić istakao je da je potrebno stranim kompanijama omogućiti da prenesu svoja iskustva iz oblasti zaštite životne sredine i podstaći ih da investiraju u Srbiju.

Gradski sekretar za zaštitu životne sredine grada Beograda gospodin Goran Trivan izjavio je da će na teritoriji Beograda biti očišćeno oko 70 divljih deponija, a predložio je i mere sankcionisanja za one koji zagađuju okolinu.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs