Održan skup o ulozi poljoprivrede u očuvanju životne sredine

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan, govorio je na otvaranju tematskog skupa „Poljoprivreda-od zagađivača do čuvara životne sredine- uslov za integracije u EU“ koji je održan u Novom Sadu.

Tom prilikom ministar je rekao da je poljoprivredna proizvodnja planetarno jedan od najvećih zagađivača životne sredine, zbog erozije zemljišta, upotrebe hemijskih supstanci i da je tako i u Srbiji. Područje u kome živimo spada u 40 najbogatijih biodiverziteta u svetu, a ono se uništava neodgovornom primenom hemijskih supstanci. Rešenje tog problema je u odgovornom ponašanju i primeni ekoloških standarda u očuvanju kvaliteta zemljišta i životne sredine.

Govoreći da je cilj Srbije da se očuva održivi razvoj i životna sredina za sadašnje i buduće generacije, ministar je ukazao da životna sredina prožima sve oblasti života i rada, sve sektore privrede i da na ulaganja u životnu sredinu ne smemo gledati kao na trošak već je to ulaganje u kvalitet života, bolji vazduh, zdraviju hranu i vodu za našu decu.

Zdrava životna sredina nam nije potrebna da bismo dobili zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 27, već da se u Srbiji uspostavi održiv sistem zaštite životne sredine, kao i značajna uključenost ove politike u ostale sektore. Na taj način obezbeđuju se preduslovi za bolje zdravlje, bolji kvalitet života građana, očuvanje prirodnih resursa i konkurentnu privredu. Razvoj poljoprivrede, koja je izuzetno važna za ukupnu privredu i napredak naše zemlje, na ekološki održiv način, može biti komparativna prednost Srbije, rekao je ministar Trivan.

On je ukazao da je važno se poljoprivrednici vrate drugačijoj proizvodnji, da ne zagađuju zemljište prekomernom upotrebom hemijskih supstaci, da ne koriste one koje su zakonom zabranjene, i da se kontinuirano obrazuju.

Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede su na zajedničkom zadatku, i već rade na načinima, kako da se uz primenu zakonske regulative, u saradnji sa privrednim komorama, zadružnim savezima, stručnim i naučnim institucijama, promeni svest, da se poljoprivrednici i svi koji proizvode hranu, kao i ukupna javnost informišu, obrazuju i upute šta se i kako koristi, kako ne bismo zagadili zemljište, vodu i vazduh a tako i namirnice koje jedemo, jer onda zagađujemo i nas same. To je krug u koji smo ušli i iz koga se mora izaći“, upozorio je ministar.

Na skupu koji je održan u Privrednoj komori Vojvodine, a koji su organizovali „Dnevnik-Poljoprivrednik“AD i Privredna komora Vojvodine, predstavnici resornih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata, kao i stručnjaci u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine, govorili su o bezbednom uklanjanju otpada, pravilnom odlaganju amabalaže od zaštitnih hemijskih sredstava i očuvanju kvaliteta zemljišta sa aspekta zaštite životne sredine.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević