Održan skup o revitalizaciji Dunavske regije

Srbija | Održivi razvoj

Predsednik opštine Vrbas gospodin Milan Glušac učestvovao je danas na radnom sastanku na temu „Revitalizacija Dunavske regije kroz čišćenje kanala i razvoj lokalnog turizma uz pomoć fondova EU“. 

Gospodin Glušac je istakao da je na sastanku bilo reči o čišćenju kanala u okviru sistema Dunav-Tisa-Dunav, mogućnostima za razvoj turizma i dostpunostima evropskih fondova za razvoj projekata vezanih za pomenute teme. Dodao je i da su posebno predstavljeni geotermalni potencijali opštine Vrbas.

Radni sastanak su organizovali Dunavski centar za kompetenciju u Beogradu i nemački Bundestag.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević