Održan skup o gasu u Hrvatskoj

Region

gas_madrid ec.europa.eu

Od 6. do 8. maja 2015. godine u Opatiji u Hrvatskoj održan je trideseti Međunarodni znanstveno-stručni skup stručnjaka za plin.

U okviru skupa govorilo se o distribuciji gasa, tehničkim propisima za efikasno korišćenje ovog energenta, gasnim elektranama, razvoju gasne privrede, obnovlojivim izvorima energije, razvoju gasne infrastrukture, gasnim i energetskim sistemima.

Na skupu je učestvovala i Delegacija Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Republike Srbije koja je govorila o liberalizaciji tržišta gasa i električne energije u Republici Srbiji. Uspostavljena je i saradnja sa institucijama Republike Srpske i Hrvatske, kompanijama i proizvođačima opreme.

Sandra Jovićević

foto: ec.europa.eu