Održan seminar „Životna sredina i istraživačko novinarstvo“

Slobodan_Puzovic ekourb.vojvodina.gov.rs

U Novom Sadu 6. februara 2016. godine održan je seminar „Životna sredina i istraživačko novinarstvo“.

Na seminaru je predstavljeno stanje životne sredine u Republici Srbiji i Vojvodini, a poseban naglasak bio je na problemu klimatskih promena. Istaknuto je i da mediji imaju veliki značaj kada je reč o podizanju svesti građana o zaštiti životne sredine. Predstavljeno je finansiranje oblasti zaštite životne sredine, a bilo je reči i o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.

Cilj seminara je bio da se kroz prezentacije i diskusije zainteresovane strane upoznaju sa stanjem i izazovima u uključivanju javnosti u zaštitu životne sredine.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Udruženja novinara EKO VEST, Fizičkog fakulteta u Beogradu, Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca.

Seminar „Životna sredina i istraživačko novinarstvo“ organizovalo je Udruženje novinara EKO VEST.

Sandra Jovićević

foto: ekourb.vojvodina.gov.rs