Održan seminar posvećen uvođenju energetskog menadžmenta u lokalne samouprave

15.05.16

U ponedeljak 11. aprila 2016. godine u prostorijama Kluba poslanika održan je uvodni seminar „Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u jedinicama lokalne samouprave“ u okviru projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac izjavio je da sistem energetskog menadžmenta ima ključno mesto u sprovođenju politike energetske efikasnosti, a koja je definisana Zakonom o efikasnom korišćenju energije i ispunjenju obaveza u pogledu uštede energije koje je Srbija preuzela kao članica Energetske zajednice. On je predstavio osnovne elemente sistema i obaveze lokalnih samouprava, a naveo je i da su se stekli svi potrebni uslovi za početak uvođenja sistema jer su usvojeni svi neophodni podzakonski akti. Dodao je da su ciljevi uvođenja sistema ušteda energije i troškova za energiju u sektoru javne potrošnje i postizanje ukupnog cilja za uštedu energije na koji se Srbija obavezala.

Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu gospodin Radivoje Mitrović istakao je da je Mašinski fakultet ovlašćen od strane resornog ministarstva da vrši teorijsku i praktičnu obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast. On je dodao da je Japanska agencija za međunarodnu saradnju donirala opremu i merne sisteme za praktičnu obuku energetskih menadžera.

Portfolio menadžer za energetiku gospođa Maja Matejić predstavila je projekat „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistema energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ koji zajednički realizuju UNDP i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, a finansiraju Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i UNDP. Ona je izjavila da je cilj projekta povećanje ulaganja u energetsku efikasnost javnih zgrada i komunalnih usluga i unapređenje njihove energetske i troškovne efikasnosti. Dodala je da je u oktobru 2015. godine potpisan sporazum o realizaciji projekta, a da se očekuje da će trajati do decembra ove godine. Istakla je da je planirano da u projektu barem 30 opština bude podržano u sprovođenju zakonske obaveze uvođenja sistema energetskog menadžmenta i pratećeg informacionog sistema, ali da je predviđen i grant od pola miliona dolara za kofinansiranje energetske efikasnosti u 10 opština.

U okviru seminara predstavljen je i javni poziv Ministarstva rudarstva i energetike za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave u 2016. godini, kao i organizaciona struktura energetskog menadžmenta.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: mre.gov.rs