Održan Seminar o vodama

Srbija

seminar o vodama eko.minpolj.gov.rs

U okviru saradnje između Republike Srbije i Francuske 10. marta 2015. godine u Beogradu otvoren je Seminar o vodama. Seminar je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine gospodin Slobodan Erdeljan.

Gospodin Erdeljan je ovom prilikom izjavio da Republiku Srbiju očekuje veliki posao kada je u pitanju primena zahteva evropskih direktiva u oblasti zaštite voda, zaštite od štetnog dejstva voda, instrumenata za prevenciju od udesa i štete koje mogu prouzrokovati na vodama. Takođe je ukazao na važnost regionalne saradnje iz ove oblasti.

U okviru seminara prezentovano je trenutno stanje u Srbiji i Francuskoj kada je reč o integralno upravljanju vodnim resursima, monitoringu podzemnih i površinskih voda, upravljanju kontaminiranim lokacijama, zaštiti podzemnih voda itd. Takođe su utvrđeni planovi u oblastima transpozicije evropske legislative, unapređenja domaćeg zakonodavstva, monitoringa i zaštite voda.

Seminaru o vodama prisustvovali su zamenik predsednika Generalnog saveta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Ministarstva za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Francuske gospođa Mari-Kristin Sulie, predstavnici francuske ambasade, ali i predstavnici srpskih institucija koji su uključeni u oblast voda.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs