Održan seminar iz oblasti gajenja i zaštite šuma

Nedavno je u lovačkoj kući „Karakuša“ održan seminar na temu: Zaštita šuma na području JP „Vojvodinašume“.

Foto: JP Vojvodinašume

Kroz devet veoma interesantnih prezentacija, prisutni su imali priliku da osveže postojeća i steknu neka nova saznanja vezano za biljne bolesti u kulturama topole, monitoring štetnih organizama u šumi, karantinski štetne organizme koji su uočeni u zemljama iz okruženja, novu FSC Politiku pesticida, kao i uticaj napada insekata na fiziološke procese u šumskom drveću.

Pošto se Ugovor takođe odnosi i na pedološka istraživanja i istraživanja sa ciljem unapređivanja rasadničke proizvodnje bele topole, prezentovani su i najnoviji rezultati sa terena koji već u narednoj sezoni mogu imati punu primenu.

Milisav Pajević