Održan seminar „Environmental statistic – emissions to air“

Srbija

Svedska_042016

Od 11. do 14. aprila 2016. godine u Beogradu održan je seminar „Environmental statistic – emissions to air“.

U okviru seminara predstavnici Švedske statistike prikazali su svoja iskustva u izradi inventara osnovnih zagađujućih materija i gasova sa efektom staklene bašte, a predložili su i moguće načine izrade inventara u Srbiji.

Kako je saopšteno, seminar je organizovan u cilju unapređenja izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine prema UNFCCC i CLRTAP konvenciji, a prisustvovali su predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Republičkog zavoda za statistiku.

Sandra Jovićević

foto: sepa.gov.rs