Održan sastanak učesnika projekta „Razmisli, otpad je resurs“

Region

U zgradi Opštine održan je radni sastanak učesnika projekta „Razmisli, otpad je resurs!“ koji sprovodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma u opštinama severnog regiona, a okviru kojeg je jedan od partnera i Opština Berane.

Sastanak je održan radi konsultacija oko ispunjavanja ciljeva postavljenih Lokalnim planom upravljanja komunalnim i neopasnim građevnskim otpadom, koji sadrži zahtevne ciljeve u vezi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, a koji je usvojila SO Berane krajem decembra 2016. godine, kao i dogovora o daljoj realizaciji projekta.

Sastanku su prisustvovali Branka Milašinović, savetnica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i koordinatorka projekta, Savo Vučetić, direktor Komunalnog preduzeća, Gina Deletić, sekretarka za komunalno – stambene poslove i saobraćaj, Rita Barjaktarović, šefica Odjeljenja za zaštitu životne sredine, i Ranko Šćekić, sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu, turizam i zaštitu životne sredine, sa saradnicima.

Izvor: berane.me

V.V.