Održan sastanak posvećen unapređenju životne sredine u RB „Kolubara“

01.06.16

Predstavnici RB „Kolubara“ sastali su se u Lazarevcu sa predstavnicima kompanija „Sandvik“, ABB, „Energoprojekt oprema“, „Planum“ i FAM Magdeburg kako bi razgovarali o projektu „Unapređenje zaštite životne sredine u JP EPS i RB Kolubara“.

Na sastanku je istaknuto da je u toku realizacija svih ugovora iz paketa B i C, a da će investicija u homogenizaciju i unapređenje upravljanja kvalitetom uglja smanjiti emisiju štetnih gasova i gubitke u otkopavanju uglja. Osim toga, projekat će doprineti većoj iskorišćenosti ležišta, ujednačenom kvalitetu uglja i smanjenju oštećenja u kotlovima termoelektrana.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici JP „Elektroprivreda Srbije“, članovi konsultantskog tima, profesori Rudarsko-geološkog fakulteta, izvođači radova i isporučioci opreme.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs