Održan sastanak o reciklaži u BiH

Region | Upravljanje otpadom

Foto-ilustracija: Pixabay

Federalni ministar zaštite životne sredine i turizma Edita Đapo sa saradnicima, održala je sastanak sa predstavnicima ZEOS eko-sistema, prvog operatera sistema za električni i elektronski otpad u FBiH, i predstavnicima društva Kemis BH Lukavac, kompanije sa višegodišnjim iskustvom sa upravljanjem opasnog otpada u BiH.

Tokom sastanka razgovaralo se o mogućnostima otvaranja reciklažnog centra za reciklažu otpadnih frižidera u BiH, što bi smanjilo enormne troškove izvoza, a ujedno bi se otvorila i nova radna mesta u BiH. Istaknuta je važnost reciklaže i pokretanja zelenih poslova jer oni mogu biti dodatni izvor zarade.

Razgovarano je i o predlogu projekta Uspostavljanje pilot-projekta – mreže odvojenog sakupljanja otpada u Kantonu Sarajevo, za koji bi Ministarstvo životne sredine Kantona Sarajevo trebalo aplicirati i dobiti donaciju, odnosno sredstva Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije (CMSR).

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević