Održan sastanak o realizaciji projekta Jadar u Loznici

Srbija

U Ministarstvu rudarstva i energetike održan je drugi sastanak zajedničke Radne grupe za implementaciju Projekta „Jadar“. Radnom grupom predsedavao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Zajedničkom koordinacijom rada svih nadležnih ograna, institucija i drugih subjekata, omogućiće se efikasniji razvoj Projekta “Jadar”. Međuresorna radna grupa oformljena je zbog širokog spektra potencijalnih uticaja tog projekta na ukupan kvalitet života lokalne zajednice, kao i na razvoj ekonomije u Republici Srbiji.

Zajednički osiguravamo da se projekat „Jadar“ implementira u skladu sa svetskim standardima i to u smislu zaštite životne sredine i saradnje sa lokalnom zajednicom, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Ministar je dodao da će primena najsavremenijih tehnologija, posebno u eksploataciji i preradi mineralnih sirovina, rezultirati višestrukim koristima za lokalnu zajednicu ali i državu u celini.

U cilju što efikasnije implementacije aktivnosti u procesu otvaranja rudnika i početka eksploatacije litijuma i borata, Radna grupa je razmotrila dinamiku procesa izdavanja dozvola i pitanja u vezi kako sa postojećom, tako i sa nedostajućom infrastrukturom. Kompanija je u fazi izrade Studije prethodne opravdanosti projekta. Ukoliko analize pokažu opravdanost, prema planiranoj dinamici projekta, početak proizvodnje očekuje se 2023. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava, grada Loznice i kompanije Rio Sava Exploration, u sastavu Grupacije Rio Tinto.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević