Održan sastanak o morskom otpadu između Hrvatske, Crne Gore i Albanije

Region | Upravljanje otpadom

Foto: mzoip.hr

Ministar zaštite životne sredine i energetike Tomislav Ćorić susreo se u Dubrovniku s resornim ministrima Republike Albanije i Crne Gore, g. Blendijem Kosijem i g. Pavlom Radulovićem.

S obzirom na dosadašnju dobru saradnju između Republike Hrvatske, Republike Albanije i Crne Gore u okviru bilateralnih i multilateralnih formata, ministri su razgovarali o mogućem rešenju problema morskog otpada s kopna. Sve tri zemlje, kao potpisnice Barselonske konvencije, imajući na umu važnost čiste okoline i održivog turizma, istakle su nužnost implementacije Konvencije i Regionalnoga plana upravljanja morskim otpadom na području Mediterana kako bi smanjile količine morskog otpada u Jadranskom moru.

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike Hrvatske u okviru svoje nadležnosti redovno preduzima aktivnosti u smeru sistemskog rešavanja problematike morskog otpada s kopna u skladu sa odredbama Konvencije o zaštiti morske okoline i obalnog područja Sredozemlja-

Ministri su se složili kako je potrebno jačati dosadašnju saradnju u okviru postojećih sporazuma i inicijativa poput Mešovite komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja, Jadranske Trilaterale i EU Strategije za jadransko-jonsku regiju, a s ciljem efikasnog rešavanja pitanja vezanih za morski otpad u Jadranskom moru. Takođe, s obzirom na dostupnost EU fondova i prioritet rešavanja problematike morskog otpada, u narednom razdoblju istražiće se sve mogućnosti finansiranja projekata, prvenstveno putem apliciranja za EU sredstva, ali i putem drugih izvora sredstava, kao npr. sredstva Globalnoga fonda za okolinu.

Republika Hrvatska će kao članica Evropske unije učiniti dodatne napore kako bi osigurala EU sredstva, a ministar Ćorić će započeti pregovore sa g. Karmen Vellom, poverenikom Evropske komisije za okolinu, pomorstvo i ribarstvo tokom sledećega sastanka Veća za okolini. Republika Hrvatska je voljna pružiti tehničku pomoć Republici Albaniji i Crnoj Gori i podeliti informacije putem TAIEX Programa, instrumenta Evropske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama i zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a oko implementacije i jačanja legislative u području upravljanja morskim otpadom i projekata povezanih sa pripremom i realizacijom legislative.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević