Održan sastanak ekoloških društava na Šolti

Region | Održivi razvoj

Od 8. do 13. jula 2017. na ostrvu Šolti u Hrvatskoj okupili su se ekološki aktivisti kako bi razgovarali o novim hidroelektranama na Balkanu i u Evropi, rekama i očuvanju biodiverziteta, uticaju klimatskih promena na reke i o dobijanju električne energije iz energije vode.

Ovom prilikom je rečeno da je hidroenergija značajan izvor energije u svakoj zemlji i važna karika prelaza u post-karbonsko društvo. Međutim, u našoj regiji zanemaruje se potencijal energije sunca i vetra, nedostaju politike o energetskoj efikasnosti i ne postoje nacionalne i regionalne energetske strategije razvijene transparentno i uz participaciju javnosti, istaknuto je na skupu.

Rečeno je da će se saradnja aktivista nastaviti u mreži SEENET, regionalnoj mreži ekoloških organizacija civilnog društva koje se bave problematikom energije, klimatskih promenama, prometom i prirodnim resursima u kontekstu zaštite životne sredine i održivosti. Mreža ima ukupno 32 članice u jugoistočnoj Evropi.

izvor: zelena-akcija.hr

Sandra Jovićević