Održan radni doručak o brendiranom otpadu u Crnoj Gori

Region | Upravljanje otpadom

U petak 26. januara u Crnoj Gori održan je radni doručak o brendiranom otpadu.

Igor Jovanović iz Direktorata za upravljanje otpadom izjavio je da će proizvođači, uvoznici ili distributeri ambalažnog otpada najverovatnije od iduće godine plaćati državi posebnu naknadu. Taj novac biće usmeren za njegovo odlaganje na deponijama ili recikliranje, a da bi do toga došlo, biće neophodno promeniti dosadašnje propise. Prema rečima Jovanovića, sistem proširene odgovornosti je predviđen u Okvirnoj direktivi o otpadu EU. On propisuje obavezu proizvođača i uvoznika da imaju finansijsku odgovornost za ambalažni otpad. Mi smo krajem 2009. doneli uredbu koja se odnosi na proširenu odgovornost. On je naveo da je ambalažni otpad istovremeno i komunalni, jer 80 odsto završava u domaćinstvima.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Nikola Medenica rekao je da brendirani otpad nije definisan zakonodavstvom. Međutim, Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o proizvođačima koji imaju proširenu odgovornost definišu određene kategorije proizvoda i ambalažu koja prati te proizvode, kao i odgovornost proizvođača i drugih kompanija u lancu i životnom ciklusu proizvoda i ambalaže, bez obzira gdje je taj proizvod kupljen i koji je njegov rok trajanja. S druge strane, zakon prepoznaje i društvenu odgovornost poslovanja, kazao je Medenica. Kao jedan od problema on je naveo da Agencija još nema registar proizvođača, distributera i uvoznika koji imaju proširenu odgovornost.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović najavila je izmene Zakona o upravljanju otpadom do kraja godine i donošenje posebne uredbe o prikupljanju i tretmanu ambalažnog otpada.

Menadžerka za javne i regulatorne poslove Coca-Cola HBC Andrea Radonjić kazala je da je kompanija postavila cilj da do 2030. uvede reciklažu svih limenki i boca svojih napitaka.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević