Održan Prvi nacionalni simpozijum o divljim biljnim i životinjskim vrstama pod kontrolom sakupljanja i prometa

Foto: zzps.rs

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na Dan biodiverziteta, 22. maja 2017. godine, održan je Prvi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Divlje biljne i životinjske vrste pod kontrolom sakupljanja i prometa: stanje i perspektive“, u organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Simpozijum je organizovan u cilju doprinosa razvoju sistema zaštite prirode koji će omogućiti racionalno i mudro korišćenje ovih prirodnih resursa u skladu sa potrebama njihovog očuvanja za buduće generacije. U radu Simpozijuma učestvovali su predstavnici privrednog sektora koji se bave sakupljanjem, preradom i prometom vrsta iz prirode, resornog ministarstva i stručnih i naučnih ustanova, kako bi kroz otvoren dijalog uticali na unapređenje osnovnih mehanizama za održivo korišćenje ovih vrsta.

U okviru simpozijuma ukazano je na značaj ustanovljenja zelene ekonomije kao garanta održivog razvoja, a održane su i tri plenarne sesije posvećene sakupljačkoj poljoprivredi, genetsko-reproduktivnom preduzetništvu i ekonomiji prirodnih resursa.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević