Panel „Primenjena naučna istraživanja, inovacije i njihovo finansiranje u Srbiji“

Srbija

U Naučno-tehnološkom parku ,,Beograd“ održana je ceremonija povodom završetka Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji, finansiranog od strane EU.

Foto: EU Delegacija u Srbiji

Novi katalizator, uređaj za održavanje svežine vina i multifunkcionalne loptice za hvatanje boje su samo neke od inovacija naučnih i istraživačkih organizacija koje podržava Fond za inovacije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Kroz fond za transfer tehnologije, Fond je uspeo da promoviše saradnju između akademske zajednice i privatnog sektora, sa ciljem da se rezultati naučnih istraživanja plasiraju na tržište.

Projekat su sproveli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fond za inovacionu delatnost, Delegacija EU u Srbiji i Svetska banka, u cilju podsticanja saradnje između javnog naučno-istraživačkog sektora i privatnog sektora, kako bi se postigla komercijalizacija naučnih istraživanja i unapređenje transfera tehnologije.

Implementacija projekta finansirana je sa 2.5 miliona evra iz Predpristupnih Fondova EU (IPA) za 2013. godinu.

Tokom ceremonije, gostima su se obratili Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Stiven Ndegva, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

U okviru svečanosti održan je panel „Primenjena naučna istraživanja, inovacije i njihovo finansiranje u Srbiji“ sa akcentom na primenu naučnih istraživanja, transferu tehnologije i njihovom finansiranju u Srbiji. Panel je vodila Maja Anđelković, viši stručnjak za privatni sektor u Svetskoj banci, a na ovu temu razgovarali su: Prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Dejan Šuvakov, menadžer programa, Delegacija Evropske unije u RS, Mlađan Stojanović, koordinator Programa transfera tehnologije, Fond za inovacionu delatnost, Dr Zorica Branković, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Bojan Pavlović, generalni direktor, PhytoNet.

Milisav Pajević