Održan okrugli sto na temu “Primena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoliša”

Region

Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini (NDI BiH) i Opština Lukavac su bili domaćin prvog okruglog stola na temu “Primena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoline”. Moderator skupa je bio Edin Delić, načelnik Opštine Lukavac. Učesnici su bili gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović sa saradnicima, predstavnici gradova Sarajevo i Zenica, općina Kakanj, Maglaj, Lukavac, Novi Grad i Brod, predstavnici federalnog Ministarstava za okolinu i turizam  i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u RS, kao i delegate iz  nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoline.

„Smatram da sredstva iz Federalnog fonda za zaštitu okoline, u narednim godinama, treba usmeravati u projekte smanjenja aerozagađenja u sredinama u kojima je ugrožen najveći broj građana. Kada govorim o aerozagađenju gradova i opština u FBiH mislim i na gradove i opštine u RS-u i na Distrikt Brčko, tu nema nikakve dileme.

Sredstva treba ulagati u ekologiju i smanjenje aerozagađenja, jer smo nepotrebno uredili i infrastrukturu, kanalizaciju, vodotoke, razvoj, turizam i zapošljavanje, svemu je kraj kada dođemo u ovakvu situaciju kada ne možemo da dišemo. Vlada treba da pokaže volju da rešava ovaj problem jer sve drugo je manji problem. Vlada TK treba u Zakonu o komunalnoj delatnosti, pored obaveze da se priključe na vodovod i kanalizaciju, da navede obavezu da se poslovni objekti priključe i na sistem daljinskog grejanja, ukoliko je to tehnički moguće.

Do sada je u toplifikaciju grada Tuzla uloženo oko 30 miliona KM, što je u proseku oko 2 miliona KM godišnje, a ove godine će biti uloženo sigurno više sredstava, nego što je to bilo u proteklih 5-6 godina, minimalno tri miliona KM. Nastavićemo da stvaramo uslove za priključenje individualnih objekata na sistem daljinskog grijanja, u što većem broju ulica. Treba nam zakonska regulativa, mora biti ekološki inspektor na nivou grada ili opštine. Ne može biti jedan ekološki inspektor za Tuzlu i 12 opština TK. Nama treba lokalni ekološki inspektor, koji će odmah reagovati i imati više nadležnosti u oblasti ekologije.

Termoelektrana Tuzla na godišnjem nivou spali 4 miliona tona uglja. U bloku 6 pali ugalj iz Banovića, Đurđevika i povremeno Ugljevika, a to su vrste uglja sa rekordnom količinom sumpora. U Tuzli se, godišnje, u domaćinstvima, spali 300 hiljada tona uglja. To nanosi veliku štetu Tuzli, Živinicama i Lukavcu i zbog toga treba napraviti sinergiju sa Elektroprivredom BiH i sa Vladom FBiH jer TE Tuzla proizvede 56% ukupne električne energije u BiH. Treba nam Blok 7, koji će zameniti postojeće blokove 2, 3, i 4 a pod hitno nam treba ugradnja sistema za odsumporavanje blokova 5 i 6 u TE Tuzla. Mi smo spremni da učestvujemo u tome jer bez toga nam nema života. Zajedničkim delovanjem svih raspoloživih fondova mislim da je to ostvarivo“, izjavio je u svom izlaganju gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Izvor: grad.tuzla.ba

V.V.