Održan okrugli sto o opasnom građevinskom otpadu

Srbija | Upravljanje otpadom

sekcija2 kombeg org rs gradjevinski otpad

U petak 11. marta 2016. godine u prostorijama Privredne komore Beograda održan je okrugli sto o opasnom građevinskom otpadu.

U okviru skupa istaknuto je da građevinski otpad nije prepoznat kao opasan u postojećoj zakonskoj regulativi, za šta je jedan od razloga to što ovakav otpad čini manji deo ukupnog otpada. Rečeno je i da je potrebno novim Zakonom o stanovanju regulisati pitanje prijave investicionih radova u stanovima zbog građevinskog otpada koji nastaje ovom prilikom, a koji sadrži veliki broj štetnih materija koji su opasni po zdravlje ljudi.

Navedeno je i da je veliki problem nepostojanje deponija za reciklažu građevinskog materijala, ali i operatera koji se bave nekom vrstom tretmana građevinskog otpada. Istaknuto je i da je u planu donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom koji bi trebalo da bude usaglašen sa Direktivom 2008/98.

Zaključeno je da je potrebno pokrenuti inicijativu da Beograd dobije stalno odlagalište opasnog otpada, upotpuniti Zakon o stanovanju sa pitanjem odlaganja otpada putem prijave građevinskih radova i stanovima i organizovati obuku za nove stručne poslove reciklaže, kontaminacije, rušenja.

Okrugli sto o opasnom građevinskom otpadu organizovali su Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti -Sekcija za reciklažu građevinskog materijala i Udruženje industrije – Grupacija za upravljanje otpadom.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs