Održan okrugli sto o ekološkim programima u obrazovnim institucijama

U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, održan je Okrugli sto pod nazivom „Praktične metode za realizaciju ekoloških programa u obrazovnim institucijama“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokreta gorana Vojvodine.

Program Za čistije i zelenije škole u Vojvodini realizuje se devet godina, a u cilju razvoja i unapređenja rada u oblasti životne sredine i energetske efikasnosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Skup je pozdravnim govorom u kojem je naglašen značaj ovog Programa, otvorila zamenica pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dr Milka Budakovk, kao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku, graditeljstvo i saobraćaj, Rudolf Tot. Prvu u nizu prezentacija na skupu na temu „Briofite – indikatori znanja i zabave“ – prezentovao je msr Miloš Igić, asistent na Katedri za botaniku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a prezentaciju na temu „Etnobotanike“ prezentovala je Đurđica Simin iz Pokreta gorana Vojvodine. „Ceger ekoloških ideja“ prezentovala je Ljiljana Jovanović, nastavnica razredne nastave, OŠ „Žarko Zrenjanin“, Novi Sad, saradnica Pokreta gorana Novog Sada. Prikazan je i kratak film „Monitoring orla belorepana“ autora Ištvana Hama, koji je prpremljen u saradnji sa JP „Vojvodinašume“.

Okruglom stolu, prisustvovali su predstavnici predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju) sa teritorije AP Vojvodine, učesnice Programa.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević