Održan okrugli sto na temu energetske efikasnosti u Crnoj Gori

Foto: rtcg.me

U okviru Evropske nedelje održive energije NVO „Green Home“ organizovala je okrugli sto na temu „Energetska efikasnost u Crnoj Gori, izazovi i problematika sprovođenja politike energetske efikasnosti“.

Kako je saopštio organizator, događaj je organizovan kako bi se predstavili rezultati i izazovi sprovođenja mera politike energetske efikasnosti u Crnoj Gori, informisanja zainteresovane javnosti o ESCO ugovorima i javno-privatnom partnerstvu, principima po kojima oni funkcionišu i načinima na koji oni mogu dati podršku kada je u pitanju investiranje u energetsku efikasnost.

Učesnici su zaključili da su glavne barijere u implementaciji energetske efikasnosti nedovoljni administrativni i stručni kapaciteti na državnom i lokalnom nivou, nedovoljna saradnja nadležnih tela i koordinacija aktivnosti, te nedovoljna finansijska podrška od strane države za realizaciju akcionog plana energetske efikasnosti. Zaključeno je i da je stvorena dobra zakonodavna osnova za implementaciju mera energetske efikasnosti, te da je Crna Gora uložila značajna sredstva u tu oblast, ali da na nacionalnom nivou nedostaje fond koji bi na održivi način i u kontinuitetu obezbedio dalja investiranja u oblasti energetske efikasnosti. Naglašena je potreba poboljšanja statističkog i monitoring sistema, kao i potreba za pouzdanim statističkim podacima koji u prethodnom periodu nisu bili dostupni na adekvatan način što je izazvalo problem u procesu evaluacije energetskih ušteda. Evaluacija rezultata do sada sprovedenih mjera energetske efikasnosti pokazuje da je potrebno uložiti dodatne napore u cilju postizanja većih energetskih ušteda.

Istaknuto je da se ulaganjem u energetsku efikasnost može značajno uticati i na realizaciju ciljeva klimatskih politika, posebno uzimajući u obzir da samo sektor zgradarstva doprinosi sa 33 odsto emisije ugljen-dioksida. Učesnici su ukazali na potrebu integrisanja daljih planova u procesu planiranja klimatskih i energetskih politika koje će istovremenim i integrisanim planiranjem na najbolji način doprinjeti realizaciji ciljeva ovih sektorskih politika.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva ekonomije, Agencije za zaštitu životne sredine, međunarodne organizacije GIZ, predstavnici biznis sektora kao i predstavnici civilnog društva.

Događaj je organizovan kroz projekat „Čist vazduh za Crnu Goru“ koji je finansijski podržan od strane Evropskog fonda za klimu.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević