Održan međunarodni panel „Energija budućnosti“

Srbija | Održivi razvoj

energija buducnosti elnos

U Skupštini grada Beograda 17. decembra 2015. godine održan je međunarodni panel „Energija budućnosti“ u organizaciji ELNOS GRUPE.

Kako je navedeno u saopštenju ELNOS GRUPE, učesnici panela zaključili su da je obezbeđenje energetske bezbednosti zemalja Jugoistočne Evrope i Republike Srbije osnova za izgradnju njihovih uspešnih privreda i ekonomija, kao i glavni investicioni i ekonomski pokretački proces koji može obezbediti njihov progresivni i dinamički ekonomski razvoj. Istaknuto je da je električna energija najčistiji oblik energije, kao i da je potrebno da zemlje Jugoistočne Evrope i regiona iskoriste pozitivnu praksu energetski razvijenih zemalja i primenjuju visokotehnološka rešenja u proizvodnji, distribuciji i upravljanju električnom energijom. Osim toga, potrebno je povećati nivo energetske efikasnosti, iskorišćenje obnovljivih izvora energije i primenu čistih energetskih tehnologija, kao i usvojiti metodologiju i principe integrisane u program EVROPA 2020 sa projekcijama do 2025. godine.

U saopštenju je istaknuto i da treba pristupiti zelenoj ekonomiji i osloniti se na obnovljive izvore energije u cilju smanjenja negativnih uticaja tokom proizvodnje i upotrebe električne energije, ali i otvaranja novih radnih mesta. Da bi se ovo realizovalo neophodno je uspostaviti partnerstva sa energetskim kompanijama i koncernima koji posluju u oblasti energetike. Preduzeća kao što su EPS i EMS moraju svojim investicionim projektima i poslovnim politikama omogućiti dugoročno planiranje i ostvarivanje očekivanog nacionalnog ekonomskog održivog razvoja, a što nije moguće bez primene novih tehnoloških rešenja.

Elnos Grupa je internacionalni koncern za elektroenergetiku koji sačinjavaju dvanaest poslovnih centara u jugoistočnoj, centralnoj i severnoj Evropi, a sastavljena je od sedam članica i dva predstavništva.

Sandra Jovićević

foto: Elnos Group