Održan info dan o OIE u Šapcu

oie economy.rs

Početkom juna u Šapcu održan je info dan o projektu „Podrška razvoju tržišta malih modularnih sistema daljinskog grejanja i hlađenja“.

Kako je saopšteno, cilj projekta je podrška razvoju tržišta malih modularnih sistema za grejanje i hlađenje na bazi obnovljivih izvora energije u gradovima i opštinama jugoistočne Evrope. Ovaj cilj će biti dostignut transferom znanja i zajedničkim aktivnostima partnera iz država u kojima postoje dobri primeri iz prakse (Nemačka, Austrija, Danska), dok će krajnji rezultat biti dovođenje projekata malih modularnih sistema daljinskog grejanja i hlađenja u predinvesticionu fazu u pet gradova i opština u Srbiji.

U okviru info dana o projektu su govorili predstavnici Eletrotehničkog fakulteta u Beogradu i energetski menadžer grada Šapca.

Sandra Jovićević

foto: economy.rs