Održan Forum mladih na temu održivog razvoja

Srbija

Foto: pzzp.rs

U Rezervatu Biosfere Delta reke Po u Italiji od 18. do 23. septembra 2017. godine održan je prvi Forum mladih koji je organizovao UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Regionalni biro za nauku i kulturu, sa sedištem u Veneciji, na temu održivog razvoja i uključenosti mladih iz čitavog sveta u Rezervate Biosfere.

Više od 280 učesnika iz 85 zemalja je uzelo učešće na Forumu. Učestvovanjem u ukupno 50 radionica, organizovanim ekskurzijama na preko 8 lokacija u Rezervatu Biosfere Delta reke Po, mladi su imali priliku da uče na primeru Rezervata Biosfere Delta reke Po, a potom da daju svoj doprinos, kroz dijalog, razmenu primera dobre prakse, deljenje ideja i osmišljavanje budućih zajedničkih projekata. Kao rezultat prvog Foruma ovakvog karaktera formirana je deklaracija koja obuhvata zajedničke ciljeve i zahteve koji se odnose kako na mlade, tako i na sve korisnike Rezervata Biosfere na globalnom nivou.

Deklaracija će biti predstvaljena na sledećem zasedanju UNESCO u Parizu ove godine, a njeni ciljevi su veće uključivanje mladih u Rezervate Biosfee kroz formiranje poslovnih inkubatora, formiranje baze podataka/mreže u okviru koje bi se razmenjivali podaci iz svih Rezervata Biosfere, organizovanje lokalnih događaja sa akcentom na kulturu, ekologiju i rast lokalne ekonomije u okviru Rezervata Biosfere, uspostavljanje saradnje između naučnih institucija, Univerziteta i lokalnih organizacija, formiranje fonda/komiteta koji bi prikupljao sredstva za sprovođenje projekata u Rezervatima Biosfere, uključivanje javnih ličnosti u promovisanje MAB (Man and Biosphere) programa i Rezervata Biosfere, uključivanje mladih predstavnika u MAB upravljanje i procese donošenja odluka i zalaganje za nastavak Foruma mladih na regionalnim nivoima

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević