Održan forum „Čista voda – zdrav život“

Kompanija za sertifikacione usluge „Certop CO“ iz Srbije sa „Mediation Team“ i uz saradnju sa opštinom Kanjiža organizovali su forum „Čista voda – zdrav život“ u okviru kojeg su izneta iskustva i primeri realno ostvarljivih projekata u oblasti čišćenja i uštedi vode za piće.

Pokrajinski sekretar gospodin Vladimir Galić ovom prilikom naglasio je da je čista i zdrava voda istovremeno veoma bitna, kako sa stanovišta zdravlja tako i u zaštiti životne sredine, ističući decenijske probleme zagađenja pijaće vode u Vojvodini, a posebno u severnom Banatu. On je pozdravio svaku inicijativu i podržao svaku tehnologiju koja može rešiti problem koji je i bio tema foruma.

Vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost gospodin Sabolč Halaši istakao je da ovaj Sekretarijat podržava projekte koji se tiču očuvanja zaštite životne sredine sredstvima koje opredeljuje kroz konkurse za visoke tehnologije i nauku.

Profesor sa Prirodnomatematičkog fakulteta iz Novog Sada gospodin Božo Dalmacija sa stručne strane upoznao je prisutne sa problemima vode za piće u Vojvodini, te zajedno sa predstavnicima mađarske firme „S-Metaltech 98 Kft“ govorili su o tehnologiji i iskustvima sa primenom uređaja AsMet čija je primarna namena uklanjanje arsena iz vode kako na samim česmama tako i u velikim vodovodnim sistemima.

Salaji Andraš iz prethodno mađarske kompanije „S-Metaltech 98 Kft“ govorio je o mogućnostima implementiranja ove tehnologije kroz IPA program prekogranične saradnje i za upravo takav jedan projekat aplikaciju su podneli predstavnici opština Kanjiža iz Srbije i opštine Baja sa mađarske strane.

Na forumu je još bilo reči o uštedi vode sa unapređenim perlatorima, o prečišćavanju otpadnih voda kao i o sadnji ekološko- energetskog drveća koja trenutno doživljava ekspanziju u Evropi.

izvor: ekourb.vojvodina.gov.rs

Sandra Jovićević