Održan CIVINET sastanak u Kruševcu

Srbija | Održivi razvoj

Grad Kruševac bio je domaćin je 5. godišnje Skupštine mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Evropa.

U zgradi Gradske uprave u Kruševcu najpre je održan sastanak Političkog odbora na kome je usvojena Izjava za 2018. godinu. Sve aktivnosti su sprovedene prema planu, a uspešno se i apliciralo kroz programske aktivnosti putem fondova EU, kao i pokroviteljstvom nad pojedinim događajima. Vredna hvale je i činjenica da ima više od 25 novih članova, pa je data podrška inicijativi sa ciljem osiguranja trajnog finansiranja od strane Evropske komisije.

Naglašena je politička potreba nastavka obrade teme izrade Plana održive urbane mobilnosti. Takođe, istaknuto je, treba apostrofirati i druge važne teme kao što su jačanje biciklističkog saobraćaja i uvođenja sistema javnih bicikli, veće korišćenje plinskih, hibridnih i električnih vozila, jačanje uloge železnice, proširenje pešačkih zona, korišćenje IT tehnologija. Kao krunski zadatak, postavljeno je dostizanje globalnih ciljeva održivog razvoja UN do 2030.

U okviru radnog dela, koji se održao u Narodnom muzeju, goste je najpre pozdravila gradonačelnik Jasmina Palurović. Ona je podsetila na sve aktivnosti koje Grad čini u cilju unapređenja u saobraćaju, zaštite životne sredine i standardizaciji u ovim oblastima koja nas približava EU. Ono što nas izdvaja kao grad koji je prepoznao značaj održive urbane mobilnosti je i činjenica da smo 2016. za organizovanje Evropske nedelje izabrani u 10 najboljih u Evropi, a prvi smo u Srbiji sa urađenim Planom OUM, rekla je gradonačelnica.

U nastavku je podnet izveštaj o aktivnostima u 2017. godini, plan za 2018. godinu, održan Okrugli sto „ Planiranje OUM“ i predstavljen Sistem javnih bicikala.

Podršku organizaciji Skupštine CIVINET mreže u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU – faza II „ daje i SKGO, a projekat finansira Švedska.

CIVINET je mreža gradova i drugih učesnika koji se na području Slovenije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću. Osnovana je u Ljubljani 2013. godine kao mreža CIVINET Slovenija – Hrvatska, nakon čega je 2016. preimenovana u CIVINET Slovenija – Hrvatska – Jugoistočna Evropa. Okuplja preko 140 članova i najbrojnija je evropska mreža. Najopštiji cilj je prenos znanja i dobre prakse i osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se finansirati buduće aktivnosti održivog saobraćaja i bolje mobilnosti.

Umrežavanje i svi oblici povezivanja su dobrodošli za bolje rešavanje saobraćajnih problema i unapređenja mobilnosti, od razmene, iskustava, znanja i ideja do zajedničkog sudelovanja i sinergije gradova, što omogućava i bolje korišćenje sredstava evropskih fondova. Mrežom upravlja Upravni odbor, predstavnici gradova čine Politički odbor, a važne odluke za delovanje Mreže donosi Skupština.

izvor: krusevac.rs

Sandra Jovićević