Održan četvrti SavaParks skup u Sloveniji

SavaParks Workshop

Od 31. maja do 1. juna 2016. godine u Kozjanskom parku u Sloveniji održan je četvrti SavaParks skup.

U okviru skupa predstavljeni su dosadašnji rezultati Studije SAVA White Book koja je u procesu izrade i Pilot projekti SavaParks mreže. Kako je saopšteno, cilj skupa je bio da se izabere lider u okviru SavaParks mreže u narednih godinu dana, a prihvaćeno je da to bude Javna ustanova „Kozjanski park“, kao i da naredni lider ove organizacije bude Javna ustanova „Zeleni prsten“ iz Hrvatske koja će imati cilj da koordinira saradnju svih članica SavaParks mreže .

Na skupu je predloženo da se Studija SAVA White Book završi i prevede na srpski jezik kako bi se na pravi način predstavili značaj i potreba zaštite i očuvanja reke Save. Navedeno je da je ova reka ogroman potencijal koji se mora zaštititi i sačuvati, ali i da je neophodno uložiti dodatni napor za završetak zajedničkog prekograničnog projekta kako bi se moglo konkurisati za sredstva evropskih fondova.

Sandra Jovićević

foto: ekourb.vojvodina.gov.rs