Odobreno postavljanje privremenih objekata na području nacionalnih parkova Crne Gore

Vesti | Region

Foto: Nacionalni parkovi Crne Gore

Vlada Crne Gore je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova „Skadarsko jezero“, „Durmitor“ i „Lovćen“, u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera za period 2017-2019. godine, sa pozivom za javno nadmetanje.

Cilj davanja u zakup je poboljšanje turističke ponude nacionalnih parkova.

Milisav Pajević