Odobrene subvencije za dve elektrane na otpad u Vinči

Foto-ilustracija: Pixabay

Kompanija Beo Čista Energija dobila je status privremeno povlašćenog proizvođača za građenje dve elektrane na otpad –  LGP Vinča i EfW Vinča. Rešenje o odobrenju subvencija izdato je 27. septembra.

Kompanija trenutno sprovodi projekat sanacije stare deponije i, uporedo s tim, gradnju nove deponije i spalionice otpada u Vinči.

Pročitajte još:

Prema registru povlašćenih proizvođača električne energije, privremenih povlašćenih proizvođača električne energije i proizvođača iz obnovljivih izvora energije, koje vodi Ministarstvo rudarstva i energetike, u planu je građenje elektrane na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (LPG Vinča), kao i elektrane na otpad (EfW Vinča).

Predviđeno je da će ukupna snaga elektrane LPG Vinča biće 3,09 MW, dok će snaga elektrane na otpad EfW Vinča iznositi 30,2 MW.

U pitanju su prve subvencije koje je Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo za elektranu na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i elektranu na otpad.

Jelena Cvetić